SOLVENTA D.O.O.

O nas

Solventa d.o.o. je izkušeno in kompetentno svetovalno podjetje, specializirano za celovito strateško oblikovanje in prenovo podjetij s ciljem povečanja vrednosti podjetij, oblikovanja konkurenčne organizacije in prilagajanja podjetij zahtevam posameznega tržišča, ki deluje predvsem na področju držav bivše Jugoslavije in Rusije. 

Projekti so usmerjeni v doseganje vidnih in merljivih rezultatov, ki se jih dosega v skupno oblikovanih interdisciplinarnih teamih. Glavni namen ni oblikovanje kompleksnih scenarijev in pisanje obširnih elaboratov, temveč aktivno sodelovanje s strankami za hitro in učinkovito implementacijo specifično oblikovanih rešitev po njihovih merah.

Poslanstvo in filozofija


Hitro oblikovanje inovativnih rešitev po meri posameznega projekta in kompetentnost realizacije teh rešitev. Vsak projekt se obravnava individualno in specifično. Rezultat tako ni standardna rešitev prilagojena na situacijo stranke ampak inovativen in individualen nasvet, ki se realizira in implementira. Takšen način razmišljanja zagotavlja inovativne poslovne modele in trajno ubranljive konkurenčne prednosti.

Skupaj s partnerji nudi celovit nabor medsebojno integriranih produktov, ki učinkovito spremljajo prenovo poslovanja:

 • oblikovanje strategije podjetja in reševanje projekta

 • oblikovanje in implementacija poslovnih modelov

 • izdelava poslovnih in investicijskih načrtov

 • oblikovanje informacijskega sistema za podporo odločanju

 • izbira in oblikovanje optimalne informacijske podpore poslovnim procesom

 • analiza izkoriščenosti IT in predlogi za optimizacijo

 • postavitev koncepta sodobnega vzdrževanja in optimizacija izkoriščenosti opreme

 • oblikovanje in implementcija sistema Balanced Scorecard (uravnotežen sistem kazalnikov)

 • oblikovanje in implementacija upravljanja vrednosti (Value Based Management)

 • prenova in optimizacija kadrovske strukture

 • pravne postopke in rešitve

Izkušnje rezultirajo uspešnost poslovanja in dajejo možnost svetovanja in sodelovanja:

 • sodelovanje pri oblikovanju strateških in operativnih konceptov, implementaciji in spremljanju projekta do željenega cilja

 • delovanje na principu dolgoročnih, preverjenih in uigranih partnerstev 

 • pokrivanje večino aktualnih področji s produkti in storitvami

 • priseganje na enostavnost rešitev in hitrost implementacije 

 • upravičeno pristajanje na honorarje vezane na uspešnost projektov 

 • povečanje vrednosti podjetja

 • organiziranje financiranja projektov s pomočjo bančnih sredstev in virov privatnega kapitala

 • pridobivanje poslovnih informacij in preverbe le-teh na terenu

 • sodelovanje pri iskanju strateških partnerjev in kupcev premoženja ali podjetja 

Glede na izhodiščno situacijo v podjetju se prevzamejo pri svetovalnih projektih različne vloge:

 • podporne ali vodilne

 • intenzivne ali spremljevalne

 • kratkoročne ali dolgoročne

Glede na naravo problema oz. naloge se vključijo strokovni zunanji sodelavci, kot:

 • Strokovni svetovalci (Strokovno svetovanje se osredotoča predvsem na strokovno obdelavo vsebinskih, prepoznanih in jasno definiranih, omejenih enkratnih problemov za katere dosedanji lastniki in managerji sami nimajo zadosti virov)

 • Vodstveni kader (kot vodje ekip, z izkušnjami v saniranju projektov, s pozitivno motivacijo in poznavanjem metod se implementirajo spremembe)

 • Trenerji (v individualnem delu se specifično poveča učinkovitost človeških virov)

Kontakt

Informacije

SOLVENTA D.O.O.

Kidričeva ulica 24

Celje,  3000

Pridobite navodila

Pišite nam